Friday, September 2, 2011

जयू: भाग-१

आज प्रवासाचा तिसरा दिवस होता. जयू व मी मुंबईतील अतिमहत्वाची व शेवटची मिटींग संपवून पुण्यात परत आलो. जयू... माझ्या मनात कायम प्रेयसी म्हणून वास करणारी एक ललना. आमचा दोघांचा पेशा एकच... आवडी निवडीही बरयापैकी जुडणा-या होत्या. आम्ही दोघही विवाहित. ती वयाच्या चाळीशीतली तर मी आत्ताच तिशी ओलांडलेला. आज मनातील सांगून टाकण्याचं ठरवूनच मी तीच्या होस्टेलच्या खोलीत शिरलो होतो......

आमचा नात्याचा प्लेबॅक काहिसा असा आहे.

तीचा नवरा बॅंक ऑफ महाराष्ट्रात मॅनेजर या पदावर आहे. दर दोन तीन वर्षानी बदली ठरलेली. त्यामूळे जयूला सारखं जागा बदलण्याची सवयच पडलेली. जयूचं शिक्षण एम. एस्सी. पर्यंत झालेलं. मधल्या काळात पुण्यात असताना बी.एड. ची पदवी घेतली. आता नव-याची बदली नगरला झाली व त्यानी तिथे एक भव्य दिव्य बंगला बांधला. जयूनी एका शाळेत शिक्षिका म्हणून नोकरी स्विकारली. प्रचंड हूशार व तल्लख बुद्धिमत्तेमूळे दोन वर्षात जयू त्या शाळेतील सर्वोत्तम शिक्षिका ठरली. याच दरम्यान तीची व माझी भेट पुण्यातील एका शिक्षक शिबीरात झाली. दिसायला नक्षिकांत, डोळ्यात मादकता काठो-काठ भरलेली पण एक थेंबही सांडताना किंवा उसळताना कधीच दिसणार नाही अशी संस्काराची व नम्रतेची लाभलेली अपूर्व संगत. अंगाचा प्रत्येक भाग अत्यंत मादक, मोहक व टवटवीत, पण जयूच्या साडीचा पेहराव ईतका व्यवस्थीत अंग झाकणारा व संस्कृतीचा प्रतिबींब दाखविणारा असतो की तीच्या अंगातून ओसंडणारी मादकता त्या साडीला चिटकून बाहेर पडता पडता शृंगाराच्या मादकतेलाही एक पवित्र पैलू असत हे दाखवून जातं. काहि बायकांचं अंग बघून माणूस वासनेनी पेटुन उठतो तर काहिंचा पेहराव ईतका सात्विक असतो की त्यांच्या शरीरातील मादकता सुद्धा सात्विक वाटु लागते. जयू या दुस-या प्रकारात मोडणारी स्त्री. ती स्वत:हून जो पर्यंत मादकतेचे बाण आपल्यावर फेकत नाही तो पर्यंत तीच्या अंगातील सात्विकता मादकतेवर संपुर्ण नियंत्रण ठेवते. तीच्या अंगातील मादकतेला एक नॅनो सेकंदही मुक्तसंचार करण्याची मुभा मिळत नाही. अशी ही जयू....

वयाच्या २० व्या वर्षीच लग्न झालं, शेवटच्या वर्ष्याची परिक्षा सासरी जाऊनच दिली. त्या नंतर लवकरच दिवस राहिले. २५ च्या आता जयू दोन मुलांची आई झाली. आज वयाच्या ३९ शीत येऊन ठेपलेली जयू मुलांच्या ईतर सर्व जाबाबदा-यातून (लग्न सोडून) मुक्त झाली होती. मोठी मुलगी आता १८ वर्षाची झाली होती तर मुलगा १६. नवरा आपल्या कामात गर्क. जयूच्या नोकरीला दहा वर्ष उलटल्यामूळे तीलाही नगरमधे बरया यापैकी प्रतिष्ठा लाभली. थोडक्यात जयूचं आयूष्य व्यवस्थीत चाललं होतं. त्यामूळे ती आता शाळेतर्फे होणारे शीबीर व कार्यक्रमा निमित्य बाहेर पडू लागली. याच दरम्यान जयूची व माझी भेट पुण्यात झाली. मी शिक्रापूरला शिक्षक म्हणून मागील पाच वर्षापासून नोकरी करत आहे. मागच्या दोन वर्षापासूनची आमची ओळख मैत्रीत बदलली. येता-जाता जयू शिक्रापूरला थांबून माझ्या घरी भेट देण्या पर्यंत आमचं नातं विकसीत झालं. याच दरम्यान आमची मैत्री अधिकाधिक घट्ट होत गेली. मी मनोभावे तीच्यावर प्रेम करु लागलो होतो. पण प्रेम व्यक्ती करण्याचं धारिष्ठ्य नव्हतं. संस्काराचे सोबती अनैतीकतेची तुतारी कानात वाजवून जाई. पण आज सर्व बंधनं झुगारुन देणाचा मानस होता. मानस नाही दृढ निश्चयच केला होता. आज काही झालेतरी जयूवर प्रेम असल्याचं तीला बोलून दाखविण्याचा निर्धार करुन तीच्या खोलीत आलो होतो.

मुंबईतील मिटींग संपवून शिवनेरीने पुण्यात आलो. आज रात्री कुमठेकर रोडवरील शासकीय वसतीगृहात मुक्काम होता. दोन दिवस ईथे सेमीनार चालणार होते. जयू व मी दोघेही वसतीगृहात प्रवेश केला. आमच्या दोघांच्या नावाने खोल्या बूक केलेल्या होत्या. गेटपास घेऊन बाय बाय करत आम्ही आपापल्या खोलीकडे रवाना झालो. मी दार उघडून बॅग खाली ठेवली व दहा पंधरा मिनटं नुसतचं लोळत पडलो. त्या नंतर उठून मस्तपैकी शॉवर घेतला. कपडे बदलून टी. व्ही. लावला व जयूच्या फोनची वाट बघू लागलो. तो पर्यंत जयूचही आवरून झालं. फोन एकदाचा वाजला. तो जयूचाच होता.

जयू- अरे तुझं आवरून झालं का? झालं असल्यास ये माझ्या खोलीवर. आपण जरा बाहेर जाऊया.

मी- ओ मॅडम, मी कधीचा आवरून बसलोय. तुम्हीच उशीर केलाय.

जयू- अरे नाही बाबा... उलट तुझे टोमणे नको म्हणून मी लवकर आवरले. (मी जयूपेक्षा वयाने लहान असल्यामूळे ती मला तूच म्हणते.)

मी-बरं आलोच दोन मिनटात.

मी झर झर पायरया उतरून जयूच्या खोलीकडे निघालो. जयू दार उघडुन माझीच वाट बघत बसली होती. गेल्या गेल्या ती उठून बाहेरच आली. दाराला कुलूप लावून आम्ही कुमठेकर रोडवर थोडी खरेदी केली. एका होटेलात नाश्ता व चहा घेऊन परतलो. आज मी प्रेमाचं प्रकटिकरण करायचा निश्चय केलाच होता. फक्त कुठे व कसं हे आत्ता पर्यंत ठरेलेलं नव्हतं. पण कुमठेकर रोडवर फिरताना जयूच्या अंगाचा झालेला तो प्रत्येक स्पर्श मला आज प्रेमप्रकटीकरणासाठी अव्हान देत होता. तीनी चहा घेतान एक दोन जोक करुन हाताला “दे ताली” म्हणून जेंव्हा जेंव्हा स्पर्श दिला त्या प्रत्येक स्पर्शाने माझ्यातील वासनेला स्फुलिंग चढलं. रस्त्याच्या कढेनी चालताना तीच्या खांद्याला जेंव्हा जेंव्हा माझं शरीर घासल्या गेलं त्या प्रत्येक स्पर्शानी शरीरात जणू वीज संचारून गेली. आता मनानी ठाम निश्चय केला की खोलीत पोहचल्यावर कशाचीच पर्वा न करता जयूला प्रपोज करायचं. रस्त्यातून चालताना मन सुन्न झालं होतं. विचारांचे काहूर उठले होते. जयूच्या बोलण्याचा आवाज कानापर्यंत पोहचतच नव्हता. नुसताचं प्रतिसाद देत वाटेनी चाललो होतो. पाहता पाहता जयूच्या खोलीत येऊन पोहचलो.

जयूनी खरेदीच्या पिश्व्या बेडवर आपटत माझा हात धरला आणि अधिकार भावनेनी विचारलं.

“काय रे... काय झालं, नुसता गप्प गप्प का आहेस? रोज ईतका मनसोक्त बोलणारा आज रस्त्यात एक शब्द बोललास नाही” जयू

“नाही मॅडम, काहिच नाही” मी.

“अरे सांग... मी तुला निट ओळखते. काहीतरी नक्कीच झालं आहे. तुला आजवर असं शांत कधी बघितलं नाही मी. काय झालं सांग”-जयू

“नाही हो... काहीच नाही”-मी.

माझ्या या नाहीवर जयू ईतकी अस्वस्थ झाली की मी तिच्यापासून काहीतरी लपवतो आहे याचं तिला वाईट वाटलं. तीनी माझा हात धरुन बेड्वर बसवत विचारलं.

“हे बघ... काय झालं ते सांगच आता, उगीच नखरे दाखवू नकोस”-जयू.

हे बोलताना तिनी मला आलमोस्ट दोन्ही हातानी बेडवर तीच्याकडे ओढलं, अर्थात बसविण्यासाठी. या स्पर्शाने मी शहारुन गेलो. आता प्रपोज करण्याची घडी आली होती. एकदाचं आर या पार करायचं होतं. रोज रोज तिच्या आठवणीत झुरण्यापेक्शा आज प्रश्न निकाली काढायचा होता. मी उठून उभा झालो.

“ऐकायचं आहे... खरच ऐकायचं आहे मला काय झालं ते...”-मी

हो.. बोलना.

“मग या ईकडे, ईथे उभे व्हा... “-मी

जयू बेडवरून उतरली व माझ्या पुढे येऊन उभी झाली. मी बेडवर बसूनच होते. जयू पुढे उभी झाल्यावर मी सुद्धा बेडवरुन उतरलो व जयूच्या अगदी पुढे जाऊन उभा झालो. जयूचे दोन्ही हात हातात घेतले. डोळ्यात डोळे मिसळून तीच्या चेह-यार चेहरा रोखून धरला. जयूनी क्षणात ताळलं की माझे मनसूबे काही ठिक नाही. तीनी लगेच हात झटकायचा प्रयत्न केला पण आज मी आत्मविश्वास नावाच्या त्या अश्वावर स्वार होतो जो फक्त झेप घेणे जाणत होता. मी तीचे हात घट्ट धरले दोन्ही हात तिच्या पाठिमागे घट दाबले. तीला तसच ढकलत ढकलत भींतीला नेऊन टेकवलं. तीचा चेहरा लालबुंद झालेला. नजरेतून निखारयांची बरसात चालली होती. मी असं काही करेन याचा अंदाज नसल्यामूळे तीला शब्दही सुचेनात. मी मात्र टोकाचा आक्रमक झालेला. तसच नेऊन तीला भिंतीत दडपलं व ओठांवर ओठ टेकवले. एक जबरजस्त किस घेतला. तीनी अक्षरश: मला दूर फेकून देण्याच्या साहसाने जोर लावला पण मी आज ऐकण्याच्या मुडमधे नव्हतो. एक दोन मिनटं मनसोक्त चुंबन केल्यावर मी आपली पकड जरा सैल केली. चेहरा मागे घेतला, डोळ्यात डोळे मिसळून मर्दानकीने बोलू लागलो.

“मॅडम, तुम्हाला वाटेल की हा माणूस ज्याच्यावर आपण एवढा विश्वास ठेवला त्यानी माझ्याशी धोका केला. एकटीला गाठून माझा विनयभंग केला. पण ते तसं मुळीच नाही. तुम्ही मला आवडता, खूप आवडता. अगदी मनापासून आवडता. आत्ताचं चुंबन हे वासना नसून प्रेमाच्या प्रकटीकरणाचं प्रतिक होतं. यापलिकडे माझ्याकडे शब्दात व्यक्त करण्यासारखं काहीच नाही. तुम्ही मला आवडता हे सांगण्याची हिम्मत होत नव्हती. गांगारुन गेलो व बहुतेक चुकीची स्टेप घेतली असं आता वाटत आहे. पण आता उपाय नाही. मला तेंव्हा जे जमलं मी ते केलं. ज्या मार्गाने व्यक्त करावं वाटलं त्या मार्गाने केलं. तो मार्ग चुकीचा होता त्यामूळे तूम्ही मला जर क्षमा करु शकत असाल तर मी क्षमा मागायलाही तयार आही. पण मी तूमच्यावर प्रेम करतो या बद्दल जर क्षमा मागावं असं तुम्हाला वाटत असल्यास मी कधीच क्षमा मागणार नाही. कारण तुमच्यावर माझं प्रेम आहे ही माझ्यासाठी लज्जस्पद गोष्ट नसून अत्यंत आपूलकीची व अभिमानाची बाब आहे. पण जर तुमचा चुंबन घेतल्यामुळे तुम्ही मला क्षमा मागायला सांगत असलात तर मी एकदा नाही शंभरवेळा क्षमा मागेन. आता यापुढे तुम्ही माझ्याशी नातं ठेवणार की नाही हे माहित नाही म्हणून आज मी माझी बाजू मांडूनच टाकतो. या नंतर तुम्ही आयुष्यात कधीच मला दिसणार की नाही माहित नाही, दिसलात तरी बोलणार की नाही ते ही माहित नाही. पण मी मात्र नेहमीच तुमच्याशी मैत्री ठेवण्यास आतूर आहे. चला मी निघतो, आता मी सुद्धा कधी तुमच्या वाटेत आडवा येणार नाही. कारण मी ही एक टोकाचा स्वाभिमानी आहे. जिथे माझा तिरस्कार होतो तिथे मी कधीच जात नाही. माझं तुमच्यावर जरी उच्च कोटीचं प्रेम आहे तरी तेवढ्याच उच्च कोटीचा मी स्वाभिमानिही आहे. जो पर्यंत तुम्ही मला आदराने बोलावत नाही तो पर्यंत मीही तुमच्याकडे येणार नाही. फोन करणार नाही. पण एक आठवण ठेवा... हे सगळं करताना मी एक गोष्ट नेहमी करेन. प्रत्येक क्षणाला तुमच्या फोनची वाट बघेन. कधी एकदा तुम्हीची हाक येते याची रोज वाट पाहिन. पण ती हाक आल्याशिवाय मात्र मी येणार नाही. आज माझ्या प्रेमाच्या व प्रेयसीच्या मधे स्वाभिमान नावाचा पाहारेकरी उभा ठाकला आहे. आता तुम्हीच ठरवा काय ते...”

जयू बेडवर पालथं पडून रडू लागली होती. माझे शब्द तीला ऐकू जात होते की नाही मला माहीत नव्हतं. पण आज बोलणे जरूरी होते. जे सुचलं, जसं सुचलं ते बोलून टाकलं. कारण मला मनातून जाणवत होतं की ही जयूची शेवटची भेट आहे. ती यापुढे माझ्या आयुष्यातून कायमची निघून जाणार. मग न बोलल्याची खंत राहू नये म्हणून एवढा आटापिटा केला.

ती बेडवर पडून रड्तच होती, मी तसाच बाहेर पडलो. आपल्या खोलीत येऊन दार बंद करुन घेतलं. रात्रभर झोप लागलीच नाही. पहाटे पहाटे कधितरी डोळा लागला. पण सकाळी सातलाच गजर झाल्यावर उठून आवरावं लागलं. १०च्या सुमारास जेंव्हा सेमिनार हॉलमधे शिरलो तेंव्हा आधिच येऊन बसलेल्या जयूशी नजर मिळविण्याची हिम्मत नव्हती. खाली मान घालून भिंतीकडची जागा गाठली. एक जिव्हाळ्याचं नातं आततायीपणामूळे हरवून बसल्याची अपराधी भावना मनात घेऊन दोन दिवस दु:खात काढले.

----------------------

तब्बल सात महिन्याचा काळ मधे गेला. मी एका नातेवाईकाच्या लग्नासाठी नाशिकला गेलो. उदया मुंबईला जायचे होते. त्यामूळे नाशकातचं लॉजवर मुक्काम करायचा बेत होता. खोली बुक केली, लग्नकार्य आटपून त्र्येंबकेश्वराचं दर्शन घेतलं. मंदिरातून बाहेर पडतो तोच एस.एम.एस. आला. “शर्ट छान दिसताय तुझ्या अंगात”. हे वाचून मी चॅट पडलो. तो जयूचा एसेमेस होता. मन क्षणात सैरावैरा धावलं, जयू ईथेच होती. ती मला बघत होती. मी दाही दिशा नजर फिरविली. माझ्या अगदी डाव्या बाजूला एक सुंदर ललना गुलाबी साडी नेसलेली हसत हसत माझ्या दिशेनी येत होती. माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. जयूनी मला माफ केलं याचा हा पुरावा होता. माझीतर वाचाच गेली. तोंडातून शब्द फूटेनात. ती परत माझ्याशी बोलेल याची मी आशाच सोडली होती. पण नियतीला ते मान्य नव्हतं. आमचं नातं परत एकदा बहरणार होतं. ती जवळ येऊन हळूच म्हणाली...

“काय झालं... मी नाही केला म्हणून काय झालं, तुला नाही करता आला एखादा फोन....”

च्या मायला म्हटलं. उल्टा चोर कोतवालको दाटे.....

“एवढं मोठं भाषण ठोकून निघून गेलास.... म्हणे स्वाभिमानी आहे... मला नाही का स्वाभिमान.... मी ही हट्टी आहे. कधिच करणार नव्हते फोन तूला... मी ही वाट पाहणार होते तुझी. कधीतरी तुला मी ईतकी आठवेण की तुझा स्वाभिमान चूर चूर होऊन तू व्याकूळ होशील व मला फोन करशी... पण तू म्हणजे दगड आहेस नुसता दगड. सात महिन्यात फोन तर सोडा साधा एखाद्या सनाचा एसेमेस सुद्धा नाही. आणि साहेब चालले प्रेम करायाला.... ते ही आपल्यापेक्षा वयाने ९ वर्ष मोठ्या बाईशी. आजही बोलणार नव्हतेच मी, पण म्हटलं जाऊदया.”

मी आज जयूच्या या भेटीने ईतका हर्षोल्हासित होऊन गेलो की तीचा प्रत्येक शब्द मोत्याचा दाणा वाटत होता. आज कानाच्या पटलावर आपटलेल्या शिव्या सुद्धा वेदवाणी वाटावी अशा अवस्थेत जाऊन पोहचलो होतो. हळूच तीचा हात धरावासा वाटला, पण आता मला रिस्क घ्यायची नव्हती. कारण हे नातं आता जसं असेल तसं आयुष्याच्या शेवट पर्यंत न्यायचं होतं. जयूचा वियोग असाह्य झाला होता. आता मी सर्व आयुधं टाकून फक्त जयू म्हणेल त्या स्वरूपात हे नातं जपायच्या मतावर ठाम होतो. आज मी फक्त आणि फक्त ऐकण्याचा आनंद घेत होतो. तिचं बोलणं चालू होतं. सात महिन्याचा वियोग तिलाही कमी भोवला नव्हता. आज ती, तो सर्व राग मनसोक्तपणे काढण्यात गुंतून गेली व मी तीच्या प्रत्येक शब्दातून तीला झालेला त्रास टिपून घेत होतो. आपल्यासाठी ती ही झूरली हे बघून मनात गुदगुल्या होत होत्या. जयूनी मनसोक्त समाचार घेतल्यावर घडाघडा रडून आपलं मन मोकळ केलं एकदाचं.

ती मावस बहिणीकडे थांबली होती. दुस-या दिवशी आम्ही सोबतच पुण्याला निघालो. परत त्याच होस्टेलला आलो जिथून आमचं बिनसलं होतं. आज परत एकदा तिथूनच एक नवीन नातं सुरु होणार होतं जिथून ते बिनसलं.

-------

जयूच्या खोलीला लागुनच मला खोली मिळाली. आम्ही रात्रीचा सिनेमा बघून मस्त मजेत खोलीत परतलो. अच्छे बच्चे की तरह एकमेकाना बाय बाय करुन आपापल्या खोलीत शिरलो. लाईटं बंद झाली. झोपेचे प्रयत्न सुरु झाले, पण झोप काही येईना. तास उलटला, दोन तास, तीन तास... तरी झोप काही येईना. मन आज खूप खूप प्रसन्न होता. नुसती जयूची आठवण येत होती. ती होती किती दूर... तर शेजारच्या खोलीत. म्ह्टलं एक एसेमेस करुन पहावं ती झोपली काय?

एसेमेस टाकला.

लगेच उत्तर आलं, “हो, मी झोपले... गाढं झोपेत आहे.”

म्हटलं च्यायला म्हणजे ही पण जागी आहे व्हय...

दुसरा एसेमेस टाकला. “तुझी आठवण येत आहे...”

लगेच उत्तर आलं, “मला पण.....”

तिसरा एसेमेस टाकला, “येऊ का....”

उत्तर आलं, “कशाला....”

“तिथे येऊन सांगतो..”

“नको.... एसेमेसवरच सांग....”

आता मात्र राहावलं नाही, थेट फोनच लावला.

“आलोच........ दार उघड...”

नको नको चालू होतं, पण जेंव्हा दारात जाऊन पोहचलो तीनी दार उघडला. मला आत घेऊन दार लावला. फोन बाजूला ठेवून तीला दोन्ही हातानी उचलून बेडवर नेऊन निजवल्यावर तीच्या अंगावर पडलो. ओठांवर ओठ ठेवले. आज तिनीसुद्धा प्रतिसाद दिला. आपले ओठ माझ्या ओठांवर जोरात दाबत जिभेला जिभ भिडवित म्हणाली, “फक्त एवढच बरं का.... किसच्या पलिकडे जायचं नाही...”

क्रमश:

Sunday, August 21, 2011

रोज नवीन व्हिडीओ पहा.

खालील दुव्यावर रोज नवीन व्हिडीओज पहा. ही साईट जगातील सर्वात प्रसिद्ध online चलचित्र (झवण्याचे) प्रकाशीत करते.


http://www.rk.com/main.htm


http://gallys.rk.com/cs/527/?id=mjm

Tuesday, May 10, 2011

इरावती भाग २ - (महाबळेश्वर)

इरावतीशी ओळख होऊन आज तीन महिने झाले असावेत. या तीन महिन्यात इरावती माझ्या इतकी जवळ आली की आता रोज एक फोन झाल्याशिवाय आम्हाला करमत नसे. दिवसा आड आम्ही पुण्यातील कर्वे रोडवर कुठेतरी भेटायचो. थोड्या गप्पा टप्पा झाल्यावर हळूच एक चुंबन घेऊन आपापल्या घराकडे निघायचो. आता दर विकेंडला मी तीच्याच घरी दिवसभर पडिक अन ती सुद्धा मीत्र मैत्रीणीना फाटा देऊन दिवसभर बेडवर मदमस्त होऊन झवुन घेण्यालाच प्राधान्य देई.
हिवाळा जोरात चालु झाला होता. आमची (म्हणजे तीची) कार सुसाट वेगाने महाबळेश्वरच्या दिशेनी धावत होती. आज आम्ही दोघानी पुण्याबाहेर झवण्याचा प्लॅन केला होता. चार दिवसा आधीच इरुनी महाबळेश्वरला खोली बुक केली होती. पोराना आत्याकडे सोडलं. घरातुन निघण्याआधी एक राऊंड झवून झालं. आता मात्र दोघांचेही शरीर तसे शांत झाले होते. पण वाटेत मी अधे मधे तीच्या मांडिवर हात ठेवुन कमरे पर्यंत नेत असे तीला उत्तेजीत करुन चेह-याचे हाव भाव टिपण्याची मजा मनसोक्तपणे लुटत असे. याचा प्रतीसाद म्हणुन इरु सुद्धा माझ्या बाबुरावला दोन तीन वेळा जोरात दाबलं, एक हलकी बुक्कीही मारली. बघता बघात महाबळेश्वर येऊन ठेपलं. कार पार्क करुन रुम मधे प्रवेश केल्या केल्या इरावतीच्या कमरेत हात घालुन गांडिला वळसा देत उचलुन बेडवर आपटलं अन तीच्या अंगावर पडुन तोंडात जीभ घातली तीच्या जीभेचा उष्ण स्पर्श विलक्षण सुखावत होता तोच बेल वाजली.
रुम सर्विस सर’ - वेटर दारात उभा.
तसाच जाऊन दरवाजा उघडला, कारण कपडे काढताच मस्ती चालु होती.
वेटर पाणी इतर सामान ठेऊन निघुन गेल्यावर परत बेडवर उडी टाकली.

तीच्या अंगावर झोपुन ओठांवर ओठ ठेवुन इरावतीच्या ओठातुन झिरपणारं मदमस्त प्रेम पीत पीत दुसरं हात तिच्या उजव्या स्तनावरुन फिरवीत होतो वी तीचा डावा हात माझ्या पॅंटमधे घुसुन बाबुरावचा मसाज करित होता.

"तुझा या वेळेस जरा जास्तच कडक आकारानी मोठा वाटतोय रे"- ईरावती

तीच्या या शब्दानी मन शहारुन गेलं मी तीला करकचुन धरलं. याच बरोबर तीची बाबुरावला धरलेली मुठ आजुन घट्ट झाली माझ्या डाव्या हातात असलेला तीचा स्तन मी आजुन घट्ट धरला.

"आज काल तुला जरा जास्तच जोर येतो माझ्या आंगावर चढल्यावर, अन माझा जीव निघुन जातो तो जेंव्हा तिकडे टाकतोस तेंव्हा"- इरावती
"तिकडे म्हणजे कुठे?" - मी

" हट्ट ..... तिकडे म्हणजे .... मागे घुसवतोस ना तेंव्हा....... खुप दुखतं रे........ माझा जीव निघुन जातो..... "-इरावती.

"मग नको का करु मागे....... तु म्हणत असशील तर फक्त पुढेच झवणार..... मागे नाही" हे तीच्या कानात तोंड घालुन बोललो अन तीनी परत घट्ट आवळलं मला.

"मी कधी म्हटलं मला नाही आवडत, तु उगाच काहिही अर्थ काढतो........ दुखत म्हटले, पण आवड्तो सुद्धा........ कारण तु माझ्यात येतोस...... आतावर येतोस..... म्हणुन आवडते." - इरावती.

हे बोलण चालु असताना आम्ही मनसोक्त एक दुस-याचा लिंग स्तनाशी खेळत होतो. मी तीच्या अंगावर पडुन तीची स्तन चोखत होतो तर ती माझा बाबुराव हातात धरुन त्याचा मसाज करत होती.

तीला उचलुन बेडवर बसवलं, कपडे काढुन फेकुन दिले आता दोघही पुर्ण नागडे झालो. तीला बेडवरुन खाली उतरवलं मी पाय खाली मोकळे सोडुन तीच्या तोंडात बाबुराव घुसवला.

पुढचे दहा मिनटं इरावती माझ्या बाबुरावशी खेळत होती तोंड झवुन घेत होती मी तीच्या स्तनांचा मसाज करत होतो.

"बापरे तुझा बाबुराव तर दिवसेंदिवस लठ्ठ होतोय....... माझ्या तोंडात आता मावेना........... आता घे मला वर अन लवकर माझी चुद लाल होईस्तोवर कर........ आता रहावत नाही....... "-इरावती

तीला लगेच बेडवर घेतलं, दोन्ही पाय फाकवुन माझा बाबुराव इरावतीच्या भोकात घुसवला. बाबुराव भोकात शिरताना इरावती किंचाळली. हि तीची पुरुषाला उत्तेजीत करण्याची स्टाईल होती.

त्या अंग कांतीचा रंग माझ्या सेवेत पुर्ण नग्न अवस्थेत बघुन मी स्वत:ला सगळ्यात नशिबवान समजत होतो. ती आज मला सगळ्या पातळ्यांवर खुष करणार होती असं जरी वरवर वाटत होतं तरी खरी कथा ही होती की ती स्वत:ला आज खुष करणार होती.
मी आपला टाईट झालेला बाबुराव तीच्या भोकात जोर जोरात घुसवत होता. एक एक स्ट्रोक पुर्ण जोर लावुन घालत होतो. प्रत्येक स्ट्रोकरव इरु चित्कारुन प्रतिसाद देऊ लागली. जरा वेळानी मी तीच्या अंगावर अंग टाकुन तोंडात जीभ घुसडली तीच्या जीभेशी खेळु लागलो. हळु हळू स्ट्रोक मात्र चालु होते.
" तु आजकाल एकदम एक्सपर्ट झालस रे करण्यात........... तुझा एक एक स्ट्रोक एकदम भारी......... माझी कंबर तोडलीस बघ........ ... एक सांग मला.... तु मला नेहमीच असं खुष ठेवशील ना? मला सोडुन नाही ना जाणार....... मला तु खुप आवडतोस.......... तुझा बाबुराव पण..........."-इरावती.

अन मी जोरात स्ट्रोक मारला ती आई..... म्हणुन चित्कारली...

आज इरावतीला झव झव झवल्यावर ती खुष दिसत होती. थोडा वेळानी मी खाली झालो तीला माझ्या अंगावर बसवुन तीला वरुन स्ट्रोक मारायला सांगितलं. हा प्रयोग तील विलक्षण आवडला. तीनी माझा बाबुराव एका हातानी धरला, आपल्या भोकात घुसवुन घेतला. हे करताना ती लाजरया नजरेनी माझ्याकडे पाहात होती मी तीच्या दोन्ही स्तनांची मसाज करित होतो. कड्क लठ्ठ बाबुराव तिच्या भोकात घुसताच ती जोर जोरात वरुन स्ट्रोक देऊ लागली... आह... हुह... ओह...... माय गॉड.... आह......... मस्त.......... हुम........ हुम....... असा आवाज करुन जोर जोरात स्ट्रोक मारु लागली पाच मिनटात गार होऊन माझ्या अंगावर अंग सोडलं.
ती पार थकली होती, संपुर्ण अंग घामानी भिजलेलं, तो घामाचा वासही अत्यंत मादक वाटत होता. तिच्या कानामागुन वाहणारी धार खांद्यावरुन हळून स्तनापर्यंत आली. मी तो घामेजलेला अंग तसाच घट्ट मिठीत धरला अन तीला खाली करुन तीच्या अंगावर स्वार झालो.
"थकली रे......... माझं झालं बहुतेक........... आता बळ नाही करायला.......... मजा आली.......... तुझा बाबुराव एकदम भारी आहे........ मस्त वाटते तुझा बाबुराव घेताना.........." अन मी तिच्या अंगावर बसुन जोर जोरात स्ट्रोक मारु लागलो. आता माझाही स्टॅमिना संपत आलेला. स्ट्रोकचा वेग प्रचंड वाढला....... ती तर पार कोलमडुन पडली. मी अंतीम टप्प्यात आलो होतो. जोर जोरात स्ट्रोक चालु झाले, आता पव्वारा सोडण्याची वेळ आली मी लगेच आपल्या बाबुराव बाहेर काढला तीच्या पोटावर फव्वारा सोडला. हे पाणी तिला खुप आवडायचं तीनी दोन्ही हातानी पोटावरुन हात फिरविला पाणी संपुर्ण पोटावर पसरवुन घेतलं. मी आता तीच्या अंगावर अंग टाकल, तोंडात जीभ घुसडली घट्ट मिठी मारुन दोघेही तसेच झोपी गेलो.

Monday, May 2, 2011

इरावती केतकर

मी मारुती सुझुकी मधे सेल्स एग्जेक्युटीव्ह म्हणुन कामाला होतो. एक दिवस एक कपल गाडी घेण्यासाठी आलं होतं. ३७-३८ वयाची बाई व माणसाचं वयही तेवढच.

जोडपं जास्त घासाघिस करणारं नव्हतं. स्विफ्ट बुक केली, बुकींग फार्मवर नाव लिहलं इरावती केतकर.......

पहिल्या १५ मिनटाच्या संवादात ते दोघे बहिण भाऊ असल्याचा खुलासा झाला, तीचा नवरा अमेरीकेत होता. वर्षातुन एकदा यायचा. म्हणजे ती ईकडे एकटीच मुलांबाळासकट राहते एवढं प्रथमदर्शनी स्पष्ट झालं.

दरम्यान स्विफ्टसाठी बरीच वेटींग असल्यामुळे मधल्या काळात इरावती बाईशी माझं सारखं बोलणं होत असे. सुरुवातीला अगदी फॉर्मल बोलणारे आम्ही कधीमधी अगदी थोडी फार वयक्तीक बोलण्यापर्यंत जात असु. बघता बघात तीची गाडी आली.

तीच्या घरी डिलीव्हरी देण्याचं काम माझ्यावरच सोपवण्यात आलं. ती गाडी घ्यायला जरी आली होती, पण घरापर्यंत गाडी मीच चालविणार होतो. मधल्या प्रचंड गप्पामुळे आज हे नातं जरा जुनं वाटत होतं. गप्पा मारत मारत आम्ही एकदाचे ईरावतीच्या घरी पोहचलो.

सायंकाळी ७.३०ची वेळ असावी, कोथरुड भागात प्रशस्त ३ बीएचके फ्लॅट होता. एवढ्या मोठ्या घरात बया एकटीच रहात होती. दोन पोरं होती पण उन्हाळी सुट्टीत ती अजोळीला गेली होती.

’बस राम,........ आज आनंदाचा दिवस आहे. बरं... तु काय घेतोस?’

विचारण्यात प्रेमळपणा होता, नुसतं कोरडेपणा जाणवला नव्हता.

’नको.... काहीच नको’- इती मी

ठिक आहे, चहा तरी घे..

मी होकार दिला.

पुढच्या पाच मिनटात चहा पेश झाला.

तीनी मात्र काहीच घेतलं नाही.

’तुम्ही नाही घेतला चहा?’ – मी

अगदी माझ्या डोळ्यात डोळ्या घालुन, काय तु मुर्ख प्रश्न विचारतो अशा तो-यात तीनी मिसळलेली नजर वर मान करुन परत एकदा डोळ्यात भिडवित म्हणाली, आज मी ड्रिंक घेणार आहे, तसं आनंदाचा क्षण असला की मी घरीच ड्रिंक घेते. माझ्या नव-यानीच ही सवय लावली. मला आवडतं

बाईनी ड्रिंक घेणे माझ्यासाठी नविन नव्हतच. पण तीच्या या बोलण्यात उपहास जाणवला. तीनी माझी खिल्ली उडवली असं वाटु लागलं. पण उपाय नव्हता. तरी एक मर्दानी उत्तर देणे अपरिहार्य होते.

अगदी, आनंदाच्या क्षणी ड्रिकं असावच- ईती मी बोलुन गेलो. मुद्दाम म्हणुन हा खडा टाकला.

हे वाक्य बोलतो तेंव्हा ती फ्रिजमधुन काहीतरी काढत होती. तो दरवाजा तसाच ठेवुन माझ्याकडे मान वळवुन केतकर बाई म्हणाल्या..... अरे व्वा, तु पण घेतोस म्हणजे........ मग चहा कशाला घेतला, एक एक ड्रिंकच होऊन जाऊंदे

नात्यातलं नाविन्य एका झटक्यात झटकुन तीनी झिंगण्याची ऑफर दिली. मी तर वाटच पहात होतो.

अगदी..... होऊंदया....... एक एक.

बाईनी फ्रीज तसाच बंद केला, वाईनची बॉटल व ग्लास घेऊन आली, दोन लार्ज बनवुन आम्ही मनसोक्त बसलो पीत.

५.५ उंचीचा बांधा, कोकणस्थ गोरा रंग, घारे डोळे, मऊ त्वचा, दणकट व नाजुक याचं अप्रतिम मिश्रन असलेलं ते रसाळ व मधाळ शरीर. माझ्या समोर बसुन अगदी दिलखुलासपणे गप्पा मारती एक एक सीप मारत होती. बघता बघात आम्ही दोन दोन लार्ज व एक स्माल असा कोटा रिचवला. आता तीच्या डोळ्यात धुंधी होती. मी मात्र आजुन दोन लार्ज पिण्याच्या तयारीत होतो.

दारुची नशा चढता चढता ती केंव्हा माझा हात हातात धरुन गप्पा मारु लागली हे कळलच नाही.

मी हळुच तीचा हात दाबु लागलो, तीनी प्रतिकार केलाच नाही.

मग बोलता बोलता तीच्या कंबरेत हात घालुन जवळ ओढल्यावर जराशी किंचाळत माझ्या अंगावर कोसळली.

तीचे दोन्ही स्तन माझ्या तोंडाला घासत होते. सलवार माझ्या नाकाला घासत होता तरी मी नाक तीच्या दोन्ही स्तना घुसडवुन तीला अंगावर खेचुन घेतलं।

पॅंटची चैन काढुन बाबुराव तीच्या हातात दिला। तीनी अत्यंतं आनंदाने बाबुराव हातात घेऊन त्याच्याशी चाळे सुरु केले।

आता माझा बाबुराव खुपच टाईट झाला. तीने अंगावरील सगळे कपडे काढले ती आता नुसतीच नागडी होती. माझ्याही अंगावरचे सगले कपडे काढुन माझ्या अंगावर उडी मारली. मी तीच्या केसांतुन हात फिरवीत तीचे दोन्ही स्तन अधे मध्ये कुस्करु लागलो. ती मात्र माझा कडक झालेला ६ ईंच बाबुराव तोंडात घेऊन स्वत:च माग पुढे करु लागली. थोड्या वेळात मी तीच्या डोक्याला मागुन घट्ट धरलो व तीच्या तोंडात आता जोर जोरात स्ट्रोक मारु लागलो. प्रत्येक स्ट्रोकनी तीचा जीव डोळ्यातुन बाहेर पडे पण तरी सुद्धा तीनी बाबुरावला न सोडता मोठ्या आनंदाने चोखु लागली.

बाबुरावला चोखता चोखता तीन खाली गोट्यांकडे सरकली. आता माझ्या दोन्ही गोट्या तीच्या तोंडात होत्या. मनसोक्त ओरल सेक्स झाल्यावर तीला उचलुन बेडरुमधे नेलं व तीच्या भोकात दोन्ही बोटं घालुन फिरवु लागलो. माझी बोटं भोकात गेल्यावर ती अक्षरश: किंचाळु लागली. प्रत्येक स्ट्रोकचा आनंद किंचाळुन व्यक्त करण्यात तीचा हतखंडा सेक्सला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवु लागला. हे दहा पंधरा मिनटं चालल्यावर तीनी मला लिटरली विनंती वजा भीक मागायला सुरुवात केली की आता तीच्या पोच्यात माझा लवडा घुसवुन तीची योनी फाडुन काढावी.

मी तीचे दोन्ही पाय फाकवुन आपला लवडा तीच्या फुदीत घुसवला अन जोरात चित्कारुन आनंदीत झालेली इरावतीनी मला करकचुन आवळुन धरली. आता मात्र मी खचा खच स्ट्रोक मारु लागलो. तीची फुदी लाल होईस्तोवर चुदाई केली. श्वास गळ्यात येऊन अडके पर्यंत झवाल्यावर ईरावतीनी मला करकचुन धरलं अन तीचा स्खलन झालं. तीच्या योनीतुन पांढरी धार गांडीच्या भोकाकडे वाहु लागली.


मी आपला बाबुराव बाहेर काढला, त्या धारेत बाबुराव भिजवला अन तीच्या गांडिच्या भोकात घुसवला. फुदी झवुन झाल्यावर तीने अपेक्षा केली नसावी की मी गांडीच्या भोकातही घुसवेन. पण या मुळे ती परत चित्कारुन प्रतीसाद देऊ लागली व मी तीची गांड झवताना स्वर्गाचा आनंद घेऊ लागलो.

शेवटी गांडीत फव्वारा मारल्यावर मी शांत झालो व ती ही शांत झाली. रात्रभर तीची फुदी व गांड मारली..... आजही वेळ मिळाली की इरावतीची फुदी व गांड झवायला जातो.